A találmány szerkezeti elrendezés vasúti hidakhoz kapcsolódó pályacsatlakozások tartósságának fokozására, amelynél a vasúti sínek mind a folyópályán, mind a hídszerkezeten a vasúti előírásoknak megfelelő keresztaljakkal vannak alátámasztva, a keresztaljak mind a folyópálya mentén, mind a folyópálya és a hídszerkezet közötti csatlakozó szakasz mentén teherelosztó ágyazatra vannak ráfektetve, míg a hídszerkezeten ahhoz erőátadó módon hozzá vannak erősítve.

Jellegzetessége, hogy a folyópályának a hídszerkezet felé eső csatlakozó szakaszán a vasúti sín keresztaljai alá velük összeerősített felülbordás vasbeton tartó van beépítve, a felülbordás vasbeton tartónak a hídszerkezet felé eső vége a hídszerkezethez tartozó hídfőre, a csatlakozó szakasz mentén elnyúló további része pedig tömörített ágyazatra támaszkodik.

Budapest, Kerepesi út

2014

Szerkezet és felépítés

A felül bordás vasbeton tartónak alaplemeze és az alap-lemezbõl fölfelé kinyúló, a vasúti pálya nyomvonalát tekintve hosszirányú és egymástól a vasúti nyomtáv méretét meghaladó távolságban a keresztaljakat alátámasztólegalább két darab bordája van, a bordáknak a hídfõfelé nézõ végei adott esetben hozzájuk viszonyítva ke-resztirányú homlokfal útján egymással össze vannak kötve

Az elvégzett kísérletek egyértelmûen bizonyították, hogy a vasúti sín nem tudja megemelni a keresztaljakat, mivel azok nagy sûrûségben elhelyezve a felül bordás vasbeton tartóhoz szilárdan hozzá vannak erõsítve.

Szolnok, Tisza-híd

2014

Vízelvezetés, mozgás

A háttöltés nem ázik át, mert a vasbeton tartó ferde kiképzése folytán a felszíni csapadékot keresztirányú szivárgóhoz vezeti. A bordák és a keresztirányú homlokfal által alkotott fölülrõl nyitott doboz leterhelõ anyaggal, célszerûen zúzottkõ rakattal van kitöltve. Az alaplemez fölsõ síkja vízszigetelõ réteggel van ellátva.

Elõny továbbá, hogy a vasbeton tartó és a ráhelyezett keresztaljak közé iktatott rugalmas betétek a vasúti felépítmény mozgatását nem csupán szabályozottá teszik, hanem egyúttal minimalizálják is.

Budapest, Jégtörő utca

2014

Partner