Az utófeszített lemez legfontosabb célkitűzése meglévő vasúti-, közúti hidak és átereszek (elsősorban boltozott hidak) szerkezeti terhelhetőségének, élettartamának a szükséges és tervezhető mértékben megnövelése. Lehetőséget biztosít a meglévő hídszerkezetet eredeti formájában történő megóvására, ami városképi vagy tájkép szempontból védett műtárgynál akár egyedüli felújítási mód is lehet.

A közlekedési pályák hídjainak, átereszeinek védelme, felújítása megoldható teherbírásuk növelésével. Felhasználható műtárgyak széles skálájának (áteresz, bujtató műtárgy, közműalagút, ökológiai átjáró, patakhíd, védőműtárgy, meglévő műtárgyak átépítés) tervezéséhez és építéséhez.

Terhelések és élettartam növekedése

A boltozatban az ébredő feszültségek nagysága csökkenthető. A statikailag és esztétikailag megfelelő boltozatokat nem kell más hídtípusra átépíteni.

Kivitelezés töredék idő alatt

A jelenlegi javítási módokhoz képest az útlezárások és vágányzári idők 2-3 napra csökkennek, ezáltal a felújítás járulékos költsége is csökken.

Piliscsaba

2013

Vízelvezetés a lemezeken

Az elemek közt vízzáró szigetelést alkalmazunk. A boltozat vagy híd felső vízelvezetése pályatengely irányában lejt, a végelemnél keresztszivárgó van.

Piliscsaba

2013

Palatinca

2014

Külsővat

2013

A védendő műtárgy képe nem változik felújítás után

Műemlék-, táj- illetve városvédelmi szerkezeteknél is használható.

Egyenletes szerkezetminőség

Előregyártással az utófeszített szerkezet egyenletes minősége biztosítható a monolit szerkezetekkel szemben.

Piliscsaba

2013

Csökkent környezetterhelés

Az előregyártott szerkezet szerelési jellegű építésmódja miat jelentősen kisebb a környezet terhelése.

Partner