Az évek alatt összegyűlt kedvező üzemeltetési tapasztalatok növekvő érdeklődést váltottak ki a vasúttársaságoknál és a magántulajdonú iparvágányok kezelőinél, így a növekvő feladatok és a tipizálás lehetővé tették az árak mérséklését. Jelenleg az edilon)(sedra rendszerű vasúti átjárók teljes átépítési költsége az egyéb rendszerek ára alatt van.

A rendszer megbízhatóságát és előnyeit bizonyítja, hogy az utóbbi 20 év hídépítések vágányinak túlnyomó többségét acélvályús edilon)(sedra rendszerrel építik vagy újítják fel.

edilon)(sedra típusú vasúti útátjáró

Az edilon)(sedra ERS folyamatos alátámasztású vályús leerősítés, a sínt nem pontszerűen, hanem folyamatosan támasztja alá. A szükséges geometriának megfelelő vályú acélból vagy betonból készül, ebben helyezik el a sínt és öntik körbe a rugalmas Corkelast kiöntőanyaggal. A leerősítés nem tartalmaz semmiféle kapcsolószert.

A Corkelast kiöntő anyag erőátadó és egyben vízzáró kapcsolatot hoz létre a vályú falai és a sín között. A tapadás révén adódnak át a hosszirányú erők a szerkezetre. A kiöntő anyag nemcsak rugalmas, de egyúttal kellő merevséget, biztos pozicionálást biztosít a sínnek.

Kisszállás

2015

Trapéz keresztmetszetű, adott sínrendszerhez méretezett vályúkkal kialakított min. 450 mm vastag vasbeton panel. A panel középvonalában utólagos aláinjektálásra kialakított átmenőlyukak találhatók. A vályúk két végén, a lemez folytatásaként min. 200 mm vastagsággal, 1400-2000 mm hosszú túlnyúló rész található. A túlnyúló részen rugalmas átmeneti szakasz kialakítása készül 2 vagy 3 keresztmetszetben egyedi, rugalmas alátámasztású és ágyazású kapcsolószerekkel.

Rail System típusú vasúti útátjáró

A vályúkba helyezendő sínek elhelyezése és ragasztása az edilon)(sedra cég előírásai szerint történik. A kialakítás, a felületek és a technológiai vizsgálatról a beépítés utolsó fázisáig részletes jegyzőkönyv készül, melyet a kivitelező az építési naplóhoz csatol.

A túlnyúló részen elhelyezett DFS kapcsolószerek függőlegesen és vízszintesen is állíthatók. Ezzel lehetővé vált a gépi vágányszabályozás közvetlen a vasbeton panel végénél. Az átmeneti szakasz előtti aljak is max. 15 mm-re megemelhetők aláverésnél. A DFS lefogatások alatt változó rugalmasságú lemezek elhelyezése csökkenti a csatlakozó szakasz süllyedését. Az átmeneti szakasz utólagos "hangolása", gyors cseréje, javítása is lehetővé vált.

Rail System

típusú vasúti útátjáró

edilon)(sedra

típusú vasúti útátjáró

Szeged

2014

Széles körben alkalmazható

A nagyvasúti rendszereknél 200 km/óra tervezési sebességre, Rmin = 225 m sugarú ívre, bármilyen síntípusra és síndőlésre beépíthető.

Különösen nagy teherbírás

Az útátjárók jelenleg mérhető és igazolható élettartama minimum 20 év. Időtállóságot jól mutatja, hogy gyakorlatilag csak a sín kopásakor kell felújítani az útátjárót.

Csorna

2012

Lakitelek

2015

Alacsony fenntartási és üzemeltetési költségek

Nincsenek mozgó elemek, az átjáró egyenletes felülete könnyen tisztítható. Az előregyártott betonelemeknek és a Corkelast kitőltőanyagnek köszönhetően lecsökkenthető a beépítés ideje és költsége. A Corkelast ellenáll az időjárás viszontagságainak, hőmérséklet ingadozásnak, környezeti ártalmaknak és vegyi anyagoknak.

Csúszásmentes, egyenletes felület

Több vágány egyidejű átépítése és előregyártott vasbeton útpanel alkalmazása esetén a járófelületeket homokfúvással érdesítjük.

Mélkyút

2015

Partnerek